Да, 19.11.2018, 21:22
Welcome Зочин

RicoChet Clan Page.

Асуулт/Хариулт

Нүүр Хуудас » FAQ » Админуудын Булан

Командууд:

amx_kick "name" - киклэх

amx_ban "name" "time" "reason" - бандах

amx_banid "ID" -  SteamID/WonID - гаар нь бандах

amx_banip "IP" - IP - гаар нь бандах

amx_unban "name" эсвэл "IP" - бан гаргах

amx_slay "name" - Тоглогчийг алах

amx_slap "name" "Хүч" - Тоглогчииг алгадах-амбаардах (хэх)

amx_map "map_нэр" - Мап солиход

amx_leave "tag" "tag" "tag" - серверт зөвхөн нэрэн дотороо тодорхой "tag"- таи хүмүүсииг л үлдээнэ

amx_pause - тоглолтыг түр зогсоох


amx_who - серверт хэн ямар эхтэй баигааг харах

amx_last - сүүлиин 10 тоглогчийн нэр IP харах

amx_cvar "value" - cvar-тохируулах Ж-нь: mp_timelimit, mp_autoteambalance, sv_restart 1 г.мэт.

amx_cfg - Конфиг гүйцэтгэх

amx_rcon - серверийн консол дээр команд гүйцэтгэх

amx_plugins - Плагин уудын жагсаалт харах

amx_modules - модулиуудын жагсаалт харах


Санал хураалт:

amx_vote "асуулт" "хариулт1" "хариулт2" "хариулт3" Санал хураахад

amx_votemap "map_нэр" "map_нэр" "map_нэр" мапны төлөө санал хураахад

amx_votekick "нэр" - Тоглогчииг киклэх санал хураах

amx_voteban "нэр" - Тоглогчийг Бандах санал хураах

amx_cancelvote - сүүлийн санал хураалт зогсоох


Меню:

amx_kickmenu - кик хиих меню гарна

amx_banmenu - бан меню гарна

amx_mapmenu - мап меню гарна

amx_cvarmenu – cvars меню

amx_slapmenu – slap меню

amx_teammenu – тоглогчийн багаа сонгох меню

amx_clcmdmenu – Клиент меню

amx_restmenu – Зэвсэг хориглох меню

amx_teleportmenu – тоглогчийг шилжүүлэх меню

amx_statscfgmenu - stats меню

amx_statscfg "parameters" - stats тохируулах

amxmodmenu - amx-ийн үндсэн меню


Чат:

amx_say - бүх тоглогчидод явуулна

amx_chat - админуудад явуулна

amx_psay - тодорхои 1 хунд явуулна

amx_tsay - Зүүн талд томоор

amx_csay - Төвд томоор

 


Мини Чат
200
Туслах Меню
Админуудын Булан [1]
amx_command, Сервер хэрхэн тохируулах талаар
Сервериин тухай бүх зүйл. [1]
1.6 сервер орчуулах, компайл хиих талаар суурь мэдэгдэхүүн олгиидаа.
Судалгаа
Нэвтрэх Хэсэг
Хайх
Тунш Сайтууд
 • Интернетээс монго олох
 • Ta өөрийн Сайтаа хийгээрэй
 • Cs 1.6 Серверүүд.
 • RicoChet CoD4 Server
  Та манай Сайтад:
  Зочин -Нэрээр бүртгуулээд Хонож баина. ___________________________ Та: - Ашиглан 54.226.209.201 IP хаягаас орж баина.
  Нийт:
  Онлайн байгаа: 1
  Зочид: 1
  Гишууд: 0
  Онлайн байгаа: 1
  Зочид: 1
  Гишууд: 0
  Гишүүн
  Зочин
  RicoChet Clan. © 2018 | Hosted by uCoz